Granty a dotace

Školám, které projeví zájem o dlouhodobou spolupráci zajišťujeme podporu při tvorbě projektů vedoucích ke zkvalitnění výuky a vzdělávání. Průběžně sledujeme změny v zadávání projektů, termíny výzev a podle toho upravujeme spolu s manažerem projektu (pedagogem školy) obsah tak, aby měl potřebné parametry. Jedná se o projekty směřující ke zkvalitnění výuky a vzdělávání. Obsahují systém vzdělávání pedagogů v oblasti multimédií, tvorbu elektronických vzdělávacích dokumentů, dodávku HW a SW. Při práci na projektu optimalizujeme formu i obsah s přihlédnutím na potřeby školy.

V současné době spolupracujeme se školami na projektech v rámci EU peníze školám.

Unknown