Dodávka a instalace výpočetní techniky

Škole, která projeví zájem o takovou službu, rádi pomůžeme s výběrem kompletního řešení pro výuku IT, vyjednáme školské slevy od dodavatelů, nainstalujeme HW, SW a zaškolíme obsluhu. Navrhneme kompletní vybavení multimediální učebny včetně interaktivní tabule.

Školení

Firma iStyle CZ, s.r.o. vlastní akreditaci MŠMT č.j. 9962/2007-25. Specializujeme se na multimediální dokumenty, elektronické učební materiály, e-learningový systém vzdělávání a nabízíme Vám naše vědomosti a zkušenosti z těchto oblastí.

Nejraději pracujeme koncepčně s celou školou, tzn. poradíme se s Vámi o stávajícím stavu výpočetní techniky a její využití ve vyučování, podle Vašich požadavků navrhneme vhodné dovybavení školy a systém vzdělávání a doporučíme interní publikační systém pro práci s elektronickými dokumenty ve výuce. Proškolíme učitele v prostorách školy v jejich “domácím” prostředí a vydáme certifikáty s akreditací MŠMT.

Kurzy provádíme ve vlastní školící místnosti vybavené mobilní výpočetní technikou nebo přímo na školách (na školních nebo našich počítačích). Připravujeme individuální vzdělávání podle přání zákazníka a vzděláváme pedagogy. Seznam kurzů a jejich rozdělení podle kategorií naleznete níže. Kurzy vedou zkušení pedagogové a prokládají je praktickými příklady. Výsledkem je absolvent kurzu schopný prakticky používat počítač ve výuce. Úspěšní absolventi obdrží certifikát jako doklad o školení. Školeni provádíme dvou variantách PC – Windows, Mac – MAC OS X.

Pořádáme kurzy dvěma způsoby:

V učebně iStyle

Kurzy organizované v učebně iStyle, s.r.o. probíhají v klidném prostředí. Výuku organizujeme po malých skupinách účastníků. Jedná se o aktivní komunikaci mezi lektorem a studenty. Předávané informace procvičujeme, zkoušíme, hledáme vhodný přístup. Hodiny jsou proložené praktickými činnostmi. Rychlost probírané látky přizpůsobíme schopnostem účastníků kurzu. Je pro nás důležité, aby odcházející studenti uměli probírané téma. Důležitá je kvalita znalostí před množstvím probraných informací. Vybavení: Každý účastník kurzu pracuje na svém počítači, učebna je vybavena dataprojektorem a tabulí. (Minimální počet účastníků kurzu: 6)

V učebně školy (zákazníka)

Kurzy organizované v učebně iStyle, s.r.o. probíhají v klidném prostředí. Výuku organizujeme po malých skupinách účastníků. Jedná se o aktivní komunikaci mezi lektorem a studenty. Předávané informace procvičujeme, zkoušíme, hledáme vhodný přístup. Hodiny jsou proložené praktickými činnostmi. Rychlost probírané látky přizpůsobíme schopnostem účastníků kurzu. Je pro nás důležité, aby odcházející studenti uměli probírané téma. Důležitá je kvalita znalostí před množstvím probraných informací. Vybavení: Každý účastník kurzu pracuje na svém počítači, učebna je vybavena dataprojektorem a tabulí. (Minimální počet účastníků kurzu: 6)

K12_Mac_Keynote_Numbers_small

Správa počítačové učebny

Dlouhodobě pečujeme o výpočetní techniku školy, nalézáme cenově přijatelná řešení pro školu, provádíme správu školních serverů (Linux, Mac), pečujeme o www stránky škol.

Programování aplikací pro internet

Na zakázku vyrábíme jednoduché aplikace sloužící ke komunikaci školy a rodičů prostřednictvím internetu.

Poradenství

Vybíráme podle našeho soudu ta nejvhodnější řešení pro školu, připravíme dlouhodobý plán a implementaci výpočetní techniky do výuky.

EU fondy

Jihomoravský kraj – na základě úspěšných projektů vedeme školy při tvorbě vlastní žádosti o dotaci z fondu EU.