Mateřské školy

IMG_2351
iPad je skvělý nástroj pro vzdělávání dětí v předškolním věku. Děti si používání iPadu rychle osvojí, neboť je velmi jednoduché a intuitivní. Malé děti rády zkoumají nové věci a učí se jejich používání mnohem rychleji než dospělí.Nějlepších výsledků výuky na iPadu se dosahuje, pokud má škola možnost využít formu výuky 1 k 1 tzn. každé dítě má možnost pracovat na iPadu samostatně. Škola pak s žáky střídá dny s iPadem a dny bez iPadu. Takto lze jeden iPad využít pro více tříd.Jinou možností je zapojit polovinu dětí do hravé formy učení na iPadu (seznámení se s písmenky a čísly, učení se cizích jazyků) a druhou polovinu zapojit do aktivit na rozvíjení manuální zručnosti (kreslení, vystřihování, modelování) a nebo uměleckých a pohybových aktivit (zpěv, tanec).

Základní školy

Unknown-2
iPady podporují nový a inovativní způsob učení. Proces učení dále rozvíjí a tak je pro žáky více zajímavý a interaktivní.Učitelům poskytuje dynamicky a poutavě zpracovanou učební látku díky zapojení multimediálních prvků – obrázky, fotky, zvukové stopy a videa. Žák tak dostává možnost seznámit se s dalšími zdroji informací (získaných vlastním úsilím a zkušenostmi z pokusů a cvičení v hodinách a nebo z vyhledávání informací na internetu). Tyto možnosti v kombinaci s kreativitou zajistí obohacení výuky a právě probírané látky. Žákům zajistí a rozvíjí nové možnosti v rámci jejich mimoškolních či školních doplňkových aktivit.Po zapojení iPadů do výuky se zvýšil zájem žáků o zájmové aktivity, ve kterých se s iPady pracuje. Žáci chtějí zůstávat ve škole i po ukončení výuky a pokračovat ve škole hrou.

Střední školy

obr_zek_5_
iPad dokáže v prostředí střední školy při správném přístupu učitele a jeho spolupráce se žáky dramaticky změnit jejich učební návyky a zlepšit jejich výsledky a výrazně tak vylepšit jejich šance na přijetí na vysokou školu a nebo do prvního zaměstnání. Kombinace učebnice ve formě knihy a iPadu naučí studenty pracovat s větším množstvím dat, jejich systematického selektování a prezentaci zjištěných informací a dosažených výsledků. Vyučování tak může začít výkladem látky z učebnice, který bude sloužit jako úvod do problematiky a dodá žákům teoretickou průpravu. Studenti si na hodině pomocí aplikací či reálných pokusů a cvičení vyzkouší a ověří daná tvrzení a skutečnosti. Doma si připraví prezentaci nebo video, podcast či článek na uvedené téma, který ve škole odprezentují a předvedou spolužákům a učiteli.Mimo to studenti (i ve spolupráci s učiteli) mohou využít a rozvíjet svoji kreativitu díky velkému množství dalších školních a mimoškolních aktivit. Učení se tak stane zajímavým, podmanivým a přínosným.

Vysoké školy

High_School_Mac-smalliPad a nebo Mac v prostředí vysokých škol najde bezpochyby svoje uplatnění.
Začněme vysokoškolskými profesory a jednoduchým příkladem využití: díky iBooks Author je možné vytvořit skvělé knihy, učebnice, skripta, ale také poutavou prezentaci, která doplní přednášku. Všechny tyto podklady mohou kromě textu obsahovat i videa, zvukové stopy, grafy, schémata a další objekty různého typu. Zároveň to znamená publikační činnost, kterou je možné sdílet nejen se studenty dané vysoké šoly, ale i s ostatní odbornou či laickou veřejností.
Pro vysokoškolského studenta je iPad a nebo MacBook možností, jak mít u sebe všechny studijní materiály, zápisky z přednášek, přístup k dalším interním a nebo externím zdrojům informací na internetu či přes iTunes U. Každopádně iPad a nebo počítače Mac jsou výkonnými a všestrannými zařízeními. A to jak pro studenty tak pro učitele při jejich samostatné či společné vědecké nebo studijní činnosti, ale i celkově v životě na vysoké škole.

Další informace

Velmi rádi Vás osobně navštívíme a poradíme Vám při výběru vhodného řešení pro vaši školu a její následnou integraci do existujících systémů a nebo Vám rovnou vytvoříme systém nový. Pomůžeme Vám při zabezpečení finančních prostředků, ať už spoluprací při psaní žádostí o granty či dotace a nebo Vám navrhneme vhodný model financování. Budeme s Vámi i při setkání s rodiči, kde Vám pomůžeme vysvětlit a zodpovědět všechny otázky týkající se této nové učební pomůcky. Samozřejmostí je zaškolení vašich učitelů a dalších zaměstnanců, kteří budou iPady a počítače Mac využívat. Tímto však naše služby nekončí, právě naopak. Jsme Vám k dispozici při možném rozšiřování počtu iPadů, Maců, jejich servisu či dalších školení.